කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත .නිට…

, , Leave a comment

කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත .නිට්ටබුව ගිරිඋල්ල මාර්ගයට මුහුනලා ලොලුවගොඩ සිල්වර්මිල් පොල් මෝලේ ඉදිරිපිට
මාසෙට 12000යි
කී මනි 120000/=
0771369229

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම