කඩ කාමරයක් කුලියට සොයනු ලැබේ. …

, , Leave a comment

කඩ කාමරයක් කුලියට සොයනු ලැබේ.
—————————————-
මිරිගම නගරයට ආසන්නව වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකට සුදුසු කඩ කාමරයක් කුලියට සොයනු ලැබේ.
කුලිය සහ අනෙකුත් විස්තර inbox එවන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම