කණ්ඩායම් කළමනාකරු / අලෙවි විධා…

, , Leave a comment

කණ්ඩායම් කළමනාකරු / අලෙවි විධායක ඇබෑර්තු
ජනශක්ති ගම්පහ / නිට්ටඹුව ශාඛාවල ඇත.
වැඩි විස්තර inbox මගින්
Field Canvassing නැත

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම