කදන්ගමුව පාසලට එහා කිරි මන්ඩලය…

, , Leave a comment

කදන්ගමුව පාසලට එහා කිරි මන්ඩලය අසල පර්චස් 17 1/2 නිරවුල් ඔප්පු සමග ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.ලිද කපා ඇත
විමසීම් 0778005144

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම