කදන්ගමුව මහා විද්‍යාලයේ දරුවන්…

, , Leave a comment

කදන්ගමුව මහා විද්‍යාලයේ දරුවන් මේ දින වල උග්‍ර්‍ර ජල හිඟයකට මුහුණ පා සිටිනවා.(පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු සදහා )දරුවන් පානීය ජලය නිවෙස් වලින් රැගෙන පැමිණියද එය ප්‍රමාණවත් නොවේ.මේ දිනවල පවතින අධ්ක රස්නය නිසා.විද්‍යාලයේ ඇති නළ ළිඳ කලක සිට අක්‍රිය වී ඇති අතර එය ප්‍රතිසංස්කරණය කර ගැනීමට විශාල මුදලක් වැයවන බව දැනගන්නට ලැබුණ .එය සාදා ගැනීමට උදව් කල හැකිනම් මහඟු පිංකමක් .දායකත්වය ලබා දීමට හැකිනම් ඔබට විදුහල් පති තුමා හෝ නියෝජ්‍ය විදුහල් පති තුමා දැනුවත් කරන්න 0332273384,,.0756374369,, 0779358804

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම