කන්ඩලම සිට ලෝලුවාගොඩ සිල්වර්මි…

, , Leave a comment

කන්ඩලම සිට ලෝලුවාගොඩ සිල්වර්මිල් ආයතනයට අතරමැදිව ප්‍රධාන මාර්ගය අසලින් හිස් ඉඩම් කැබැල්ලක් අවශ්‍යයි බදු ගැනීමට..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම