කරන්ට් කැපුවම පෝන් එක චාර්ජ් ක…

, , Leave a comment

කරන්ට් කැපුවම පෝන් එක චාර්ජ් කරගන්න බැරුව ඉන්න දෝනිලාට, සුදු බබාලට අපි ගෙනාව සුපිරිම බඩු ටිකක් චාජ් කරගන්න. 🥴🥴

Baseus Power Banks are available at Sam’s Deals Mart now for the lowest price in the island with 6M Warranty and after sale support.
Grab yours soon!!

We accept Bank Transfers Only. 🏦

To place your order, Please send us a message or WhatsApp us on +94 74 366 0625

Sam’s Deals Mart, Mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම