කරවල කඩේ මීරිගම අඩුම මිල අපෙන…

, , Leave a comment

කරවල කඩේ

මීරිගම අඩුම මිල අපෙන්.
මඩු =250g 290//
මෝර කෑලි=250g 300//
අලගොඩු =250g 350//
හාල්මැස්ස =250g 350//
කීරමින් සාලය(පොඩි)=250g 375//
කීරමින් සාලය(මීඩියම්)=250g 390//
සාලය ලොකු =250g 400//
ලේන පරා =250g 400//
කූනිස්සා =100g 200//
උම්බලකඩ =100g 200//
ලින්න =250g 425//
කාරල්ල =250g 250//
කෙලවල්ලා =250g 550//
බල =250g 450//
අංගුලු පොඩි =250g 350//
කට්ට පැටව් =250g 350//
පරා පැටව් =250g 370//

විමසීම් =0770117800 සුජිත්
වේවැල්දෙණිය මහා විද්‍යාලය කහඉර අසල(මීරිගම පාර)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම