කල්එළිය පාවහන් කර්මාන්ත ශාලාවක…

, , Leave a comment

කල්එළිය පාවහන් කර්මාන්ත ශාලාවක පුහුණු/නුපුහුණු කාන්තාවන් සඳහා රැකියා අවස්ථා 5ක් ඇත.
විස්තර :-077909 6956

Vacanceis available for ladies
Footwear factory
Kaleliya
Contact :-077909 6956
Age :-30-55

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම