කල්එළිය ,මැදගම්පිටිය පාරේ වත්…

, , Leave a comment

කල්එළිය ,මැදගම්පිටිය පාරේ
වත්තේගෙදර ප්‍රධාන පාරට මුනලා

පර් 80 ඉඩම සමඟ පොඩි කාබරයක්, ලිද ,සමඟ
පොල් ,තේක්ක ,කොස්,මහොගනි ගස් ඇත

මිල ලක්ෂ 135

T.p 0768833725,
0715188372

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම