කල්ඵලිය නගරයේ පෞද්ගලික උසස් අ…

, , Leave a comment

කල්ඵලිය නගරයේ පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක කලමණාකරණ කටයුතු කර ගෙන යාමට සූදුසූ අයෙකු අවශ්‍යයි. ( කොමිෂන් සහිතව)
ආයතනය සමග Communication shop ekak පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ පහසුකම් ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා
0716125129

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම