කල්ඵලිය නගරය මධ්‍යයේ විදැස්රෝ …

, , Leave a comment

කල්ඵලිය නගරය මධ්‍යයේ විදැස්රෝ ආයතනයේ Communication ඵකක් පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ පහසුකම් ඇත. (දෙවන මහල) මීරිගම දෙසට බස් නැවතුම ඉදිරි පස
අමතන්න 0716125129

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම