කල් – එලිය තැපැල් කාර්යාලය වෙත…

, , Leave a comment

කල් – එලිය තැපැල් කාර්යාලය වෙත හෝ මීරිගම තැපැල් කාර්යාලය වෙත ඔබගේ COD පර්සල් බාර දෙන්න …. සුහදශීලි කඩිනම් සේවාවක් ඔබ වෙත ලබා දීම වෙනුවෙන් අපි කැප වෙන්නෙමු…… වැඩි විස්තර සදහා 0761988995

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම