කල්-එලිය මැදගම්පිටිය මාර්ගයේ ප…

, , Leave a comment

කල්-එලිය මැදගම්පිටිය මාර්ගයේ පල්ලෙවෙල දුම්රිය හරස් මාර්ගය අසල අබලන් තත්වයේ පවතින පාලම සමඟ ඇති මාර්ගය පිලිසකර කිරීම සඳහා එම ස්ථානය 01.07.2021 සිට 30.09.2021දක්වා එම මාර්ගය “එම ස්ථානයෙන්” වසා තබන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම