“ක්‍රීඩාව මානසික හා කායිකව ඔබව…

, , Leave a comment

“ක්‍රීඩාව මානසික හා කායිකව ඔබව ශක්තිමත් කරයි….. ”
ලොව ජනප්‍රියමතම පාපන්දු ක්‍රීඩාව ඔබේ පුරවරයෙත්…
ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මෙලනයේ දිවුලපිටිය පාපන්දු ලීගයේ පූර්ණ සමාජිකත්වය දරණ මීරීගම පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජය හා එක වන්නට අවස්තාවක්….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම