කාර්යාලයක් සදහා තාවකාලිකව (කිප…

, , Leave a comment

කාර්යාලයක් සදහා තාවකාලිකව (කිපදෙනෙකුට වැඩ කල හැකි මේසපුටු ඇත්නම් වඩාත් සුදුසුයි- Workspace )
හෝ දිර්ඝ කාලිනව කුලි පදනම මත මිරිගමින් කඩ කාමරයක් අවශ්‍යයි..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම