කිතුල්වල,ගුවන් හමුදා කදවුර ආසන…

, , Leave a comment

කිතුල්වල,ගුවන් හමුදා කදවුර ආසන්නයේ අලුත් නිවසක් (නිවැසියන් විදේශගත හෙයින්)කුලියට දීමට තිබේ..
සුවපහසු පරිසරය,ඉඩකඩ සහිත මිදුල,කාමර 2,සාලය,කෑම කාමරය,බාතරූම්, ඉඩකඩ සහිත කුස්සිය,ඉඩකඩ සහිත වැරෙන්ඩා එක, සුහදශීලී අසල්වැසියන්..
0716843229,0706843229,0332274140

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම