කිබුල උදලු තල 2×2800=5,600.00 …

, , Leave a comment

කිබුල උදලු තල 2×2800=5,600.00
සීලරය 1×8,000= 8,000.00
15kg ලයිසන් තරාදිය 1× 20,000= 20,000.00 සියලුම උපකරණ එකවර මිලදීගන්නවනම් 30,000.00
වේවැල්දෙණියේ තියෙන්නේ… විමසීම් 0779035326

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම