කුඩ යට ෆාමසි වල අරහෙ මෙහෙ 100 …

, , Leave a comment

කුඩ යට ෆාමසි වල අරහෙ මෙහෙ 100 යි 200 යි කියන ඒවා අපෙන් අඩුවට

චීනයෙන් ආනයනය කල තත්වයෙන් උසස් ප්‍රමිතිගත මුව ආවරණ #එකක්රු80/= යි.

#තොගමිලදීගැනීමේදීආකර්ශණීයවට්ටම්

දු.ක 0719283200

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම