කුලියට දීමට මීරිගම වරකාපොල පාර…

, , Leave a comment

කුලියට දීමට
මීරිගම වරකාපොල පාර
ප්‍රධාන පාරට 200m
කාමර 3
නාන කාමරය
මීරිගම සිට 3km
Mirigama Highway එකට 3.3km
ලිං ජලය
විදුලිය
ස්ථාවර දුරකතන
ගේට්ටු සහිත තාප්පය
16,000/- (negotiable)
වැඩි විස්තර සදහා
අමතන්න
0770262060
0713601805

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම