කුලියට නිවසක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ…

, , Leave a comment

කුලියට නිවසක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය වී ඇත.

මීරිගම. තවලම්පිටිය.දංඕවිට. විල්වත්ත. ප්‍රදේශ වඩාත් සුදුසු වේ.
කාමර 2ක් සහිත කුඩා නිවසක් ප්‍රමාණවත් වේ …

මාසික කුලිය 10000-12000 අතර නම් ඉතා පහසුය..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම