කොත්මලේ කිතුල් පැණි හා කිතුල් …

, , Leave a comment

කොත්මලේ කිතුල් පැණි හා කිතුල් හකුරු දැන් අපගෙන් ලබාගත හැකිය.මීරිගම අවට( 5km) delivery කරනු ලැබේ.

* කිතුල් හකුරු
500g
*කිතුල් පැණි

750ml
375ml
175ml

Tel 📞 0783161707 whatsapp

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම