කොලඹ කුරුණෑගල 05 පාරට මුහුණලා …

, , Leave a comment

කොලඹ කුරුණෑගල 05 පාරට මුහුණලා ඇති මෙම ව්‍යාපාරික ස්ථානය සහ නිවස ඉක්මනින් විකිණේ.
0779067935

පර්චස් 12
කඩකාමර 2, කාමර 2, කුස්සිය, (පහල මහල)
කාමර 2, බාතරූම් 1, සාලය (උඩු මහල)
ලිද
ඉදිරිපස ප්‍රදාන පාර සහ පසුපස අඩි 10 පාර,
ඉඩම වටකර තාප්පය

ලක්ෂ 130

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම