කොව්ඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා දීමේ ව…

, , Leave a comment

කොව්ඩ් මර්ධන එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන.. ** අප්‍රේල් අවසන් සතිය වනව්ට පොදු ස්ථානවලට ඇතුලත් ව්මේ එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්ය කර ඇති අතර ඔබගේත් ඔබගේ ආදරණියන්ගෙත් ජීව්ත සුරක්ෂිත කර ගැනීම සදහා ඉදිරි සතියේ පහත සදහන් දිනවල ඔබට කිට්ටු එන්නත් මධ්‍යස්ථානයකට ගොස් කොව්ඩ් මර්ධන බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගන්න.වැඩ් ව්ස්තර සදහා සතියේ දිනවල කාර්‍ය්ලීය වෙලාවේ 033-2273278 මීරිගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලය අමතන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම