කොළඹ කුරුණෑගල 05 ප්‍රධාන මාර්…

, , Leave a comment

කොළඹ කුරුණෑගල 05 ප්‍රධාන මාර්ගයේ නාල්ල හී මාර්ගයට මුහුණලා හා තවත් බිම් කොටස් කීපයක් විකිණීමට ..පර්චස් 15 හා 12.5.වශයෙන්

✅වියාපාරික බිම් කොටස් 2ක්

✅ ගිරිඋල්ල නගරයට 4km

✅මීරිගම අදිවේගී පිවිසුමට 5km

0773468177

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම