කොළඹ නුවර අංක 6 පාර ….. වේවැ…

, , Leave a comment

කොළඹ නුවර අංක 6 පාර …..
වේවැල් දෙනිය නගරයේ ම ……
ප්‍රධාන මාර්ගයටම මුහුණලා පිහිටි
“අමයුරු හෝටලය”……
හෝටලයකට හෝ ……
සුපර් මාර්කට්, ෆාමසි , ……
පුද්ගලික රෝහල , …….
රසායනාගාර …….
නිමි ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනාගාර වැනි …….
වෙනත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සදහා යොදාගත හැකි වර්ග අඩි 3200 ක දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සහ ……
පර් 14, සියළුම නීත්‍යානුකූල නාගරික අනුමැතියන් සහිත ඉඩම ……
පාරිසරික නීත්‍යානුකූල අනුමැතිය සහිත අඩි 200 භූගත ජල මූලාශ්‍රය …….
තෙකලා විදුලිය …….
වාහන දොලහක් පමණ නැවැත්වීමට හැකි පාකින් පහසුකම් …..
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි නිරවුල් ඔප්පු සහ අනුමත ප්ලෑන් …..

ඉක්මනින් විකිණීමට ……
වැඩිම ඉල්ලුමට ……..
විමසීම් -0777272460
හෝ – 0701890571

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම