කොළඹ නුවර මාරගයේ බටලීය හන්දියට…

, , Leave a comment

කොළඹ නුවර මාරගයේ බටලීය හන්දියට 2 km දුරින් සම්පූර්ණයෙන් රබර් වගා කල අක්කර 2 පර්චස් 20 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
පර්චස් එකක මිල රු 35 000
(මිල ගනණ් සාකච්ඡා කර ගත හැක ) ජලය විදුලිය සහිතයි , සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු
අමතන්න 0713818498

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම