ගණිත පන්තියක් පැවැත්වීම සඳහා …

, , Leave a comment

ගණිත පන්තියක් පැවැත්වීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් සෙවීම

පළපුරුදු ගණිත දේශක වරයෙකු 6 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා ගණිත පන්ති පැවැත්වීමට සුදුසු ස්ථානයක් හෝ ආයතනයකට සම්බන්ධ වී කටයුතු කිරීම ට ස්ථානයක් සොයයි
විමසීම් 0751191196

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම