ගණේගොඩ දුම්රියපලට 1km දුරින් ග…

, , Leave a comment

ගණේගොඩ දුම්රියපලට 1km දුරින් ගම්සභා පාරට යාබදව (දහෙන්පහුව)පර්ච්.40ක ඉඩමක් විකිණීමට
(Contact:-0724646867)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම