ගණේගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයෙ…

, , Leave a comment

ගණේගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයෙන් පර්චස් 15 කට වැඩි ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි.
නිරවුල් ඔප්පු සහිත විය යුතුය
දින 2 ඇතුලත මුදල් !

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම