ගනේගොගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට 1km …

, , Leave a comment

ගනේගොගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට 1km පමන දුරින් පර්ච් 25 සහ කමර 4 නිවස ලක්ෂ 63
සහ පර්ච් 12 ඉඩම් කොටස් 2ක් පර්චසය 120000/=

0762127364

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම