ගනේගොඩ දුම්රිය ස්ථානය අසල පර්ච…

, , Leave a comment

ගනේගොඩ දුම්රිය ස්ථානය අසල පර්චස් 15 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්ථානයට ද කිලෝමීටර් 1.8. ජල විදුලිය සහිතයි.අඩි 20 පුළුල් මාර්ග පහසුකම්. සරු පොල් ගස් හයක් ද සහිත වැදගත් පරිසරයක පිහිටි ඉඩමකි .මුදල් හදිසියකට බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණේ .අමතන්න.075 5955282 .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම