ගනේගොඩ මිරිගම පල්ලෙවල කල්එලිය …

, , Leave a comment

ගනේගොඩ මිරිගම පල්ලෙවල කල්එලිය අවටින් නිවසටම ඇවිත් සිංහල ඉංග්‍රීසි ගණිතය මුල සිටම කරන ගුරැවරැන් සිටිනවාද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම