ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිගම ගි…

, , Leave a comment

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිගම ගිරිඋල්ල 999 ප්‍රධාන මාර්ගයටම මුහුණලා පිහිටි මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට ඉතාම ආසන්නව ,
බස් පාරටම මුහුණලා …..
කිතළවලාන පිහිටි …
පර් පර් 21.5 වටිනා ඉඩම සහ අංගසම්පූර්ණ නිවස ,
Bed rooms – 3 ,නිදන කාමර 3
Living room 1, සාලය…
Dining room – 1, කෑම කාමරය ..
Wosh room 2 ,
ඇතුළත වොෂ් රූම් 1
පිටත 1 ,
සිවිලිම සහ ටයිල් නිමාව …
ඉඩමේ දෙපසකින් තාප්පය සහිතව …
විදුලිය සහ ලිං ජලය …..
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි නිරවුල් ඔප්පු සහ අනුමත ප්ලෑන් …..
ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට ද ගැලපෙන ප්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ ඉදිපසින් වාහන කීපයක් නැවතීමට ඉඩ ඇති වටිනා පරිසරය…
ඉක්මනින් මිළදී ගන්නා අයෙකුට විශේෂ අඩුම මිලකට …..
ලක්ෂ 69 /= හෝ වැඩිම ඉල්ලුමට ..
මිළ ගනන් සාකච්ඡා කළ හැක…..
Call -0777272460 ….
-0701890571……

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම