ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ, මීරිගම …

, , Leave a comment

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ, මීරිගම ගිරිඋල්ල 999 මාර්ගය , දෙල්වල සනස බැංකුව අසල මාර්ගයේ පිහිටි අක්කර 1.25 පොල් සහ අනෙකුත් භව බෝග සහිත වටිනා ඉඩම සහ පැරණි නිවස ඉතාම වටිනා මිලට විකිණීමට ….
පොල්, තැබිලි, කොස්, දෙල්, තේක්ක, අඹ, දිවුල්, බෙළි ,රඹුටන්, කජු, වෙරළු , ඇතුළු පළදාව සහිත වටිනා භව බෝග සහිතයි …..
පිරිසිදු ලිං ජලය විදුලිය සහ ඉඩමට යාමට දෙපසකින් මාර්ග පහසුකම් සහිතයි ….
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි නිරවුල් ඔප්පු සහ අනුමත ප්ලෑන් ….
පදිංචියට සහ කොටස් කර විකිණීමට සුදුසු ඉඩමකි…..
Call -0777272460
– 0779885864
– 0701890571

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම