=== ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිග…

, , Leave a comment

=== ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නයේ ,999 මීරිගම ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයටම මුහුණලා පිහිටි පර් 36.5 වටිනා ඉඩම සහ සම්පූර්ණ වට තාප්පය සහිත අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවස විකිණීමට …..
නිවසට ඉදිරිපසින් ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් වාහන පිවිසීමට හා පිටුපසින් උඩු මහලට වාහන පිවිසීමට හැක….. ( දෙපසින් ම ගේට්ටු දෙකක් සහිතයි ) විදුලිය ලිං ජලය සහ දුරකථන සහිතයි …..
පදිංචියට සහ ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා එකම ස්තානයකින් පහසුකම් සොයන්නෙකුට ගැලපෙනම ස්ථානය ….
Bed rooms 4 , Wosh Room 1, office room 1 , Commercial Building 1, Beautiful Garden , Two Garage ,
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි නිරවුල් ඔප්පු ප්ලෑන් සහ සියළුම නීත්‍යානුකූල නාගරික අනුමැතියන් සහිතයි …..
If you want plz Call

Call -0777272460 .
-0779885864.
-0701890571.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම