ගම්පහ ප්‍රමුඛ පෙලේ සන්නිවේදන ස…

, , Leave a comment

ගම්පහ ප්‍රමුඛ පෙලේ සන්නිවේදන සමාගමක පුරප්පාඩු කැදවීම

• සාමාන්‍ය පෙළ පෙනි සිටිම.

• සිංහල භාෂාව හැසිරවිය හැකි විය යුතු ය.

• පුහුන කාලයෙදි මාසිකව 40000 ට අධික වැටුපක්

• පුහුණුවෙන් පසු
රු. 75000 කට වඩා වැඩි වැටුපක්.

ඉක්මන් කරන්න. පුරප්පාඩු සීමිතය.

Contact..0761944565

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම