ගම්පහ – මැදගම්පිටියෙන් පර්. 10…

, , Leave a comment

ගම්පහ – මැදගම්පිටියෙන් පර්. 10 ක අගනා බිම් කැබැල්ලක් විකිණීමටදිවුලපිටිය – මීරිගම නගර වලට ආසන්නව කල් එලිය-මැදගම්පිටිය ප්‍රදාන පාරට 50m දුරින් පර්. 10 ක් විකිණීමට ඇත .

👉සමතලා ඉඩම.
👉නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු .
👉මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.
🚫 ලක්ෂ 990,000/=
🚫මුදල් හදිස්සියක් මත ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍යයි .
📞 0781287297

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම