ගම්මිරිස් පැල මිලදි ගැනීමට අම…

, , Leave a comment

ගම්මිරිස් පැල මිලදි ගැනීමට අමතන්න
පැණියුර් වර්ගයේ පැලයක් රු 50
ඩිංගිරාල වර්ගයේ පැලයක් රු60
☎️ 076 84 13 187
Location – මීරිගම ,අඹේපුස්ස

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම