ගම්මිරිස් පැල මිලදි ගැනීමට අම…

, , Leave a comment

ගම්මිරිස් පැල මිලදි ගැනීමට අමතන්න
පැණියුර් වර්ගය පැලයක් රු 50
ඩිංගිරාල වර්ගය පැලයක් රු 60
☎️ 076 84 13 187

Location – මීරිගම,අඹේපුස්ස

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම