ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට ඇත🌿 (…

, , Leave a comment

ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට ඇත🌿

(පැණියුර් වර්ගය)

🌍 මීරිගම ,අඹේපුස්ස

☎️ – 076 84 13 187
☎️ – 075 01 32 630

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම