ගමේ රසට අපේ තාලෙට කැවිලි එක්ක …

, , Leave a comment

ගමේ රසට අපේ තාලෙට කැවිලි එක්ක අවුරැදු කමු..!!
***********************************************
🥨කැවිලි මේසෙට, 🥨නෑගම් ගෙනියන්න, 🥨උත්සව අවස්ථාවන්ට අපේ ගැමි කුස්සියේ හදපු කැවිල් ඇණවුම් කරන්න…
🏃 ඇණවුම් ලද පසු නැවුම් තත්වයෙන් කැවිලි පිළිවෙල කරදෙනු ලැබේ.
🥰 කෑම මේසෙට රසම රස කෑම ජාති 7 කින් යුතු කැම වටිටයක්ම රැ 3000 ක මිලකට ලබාගත හැක..
උමාට කතා කරන්න.. අවුරැදු මාසෙ 10 වෙනිද වෙන්න කලින් ඇණවුම් කරන්න..
☎️ 071 489 489 0 හෝ 0332284697

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම