ගලවා ඉවත් කරන ලද පරණ තහඩු නැද්…

, , Leave a comment

ගලවා ඉවත් කරන ලද පරණ තහඩු නැද්ද කාගේ හරි ඉල්ලා ගන්න කුකූල්ලු එලියට යනවාට ගහ ගන්න පුළුවන් නම් ලොකු උදව්වක් plz

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම