#ගැම්මක්_අල්ලමු_2024_කට්ටිය_එන…

, , Leave a comment

#ගැම්මක්_අල්ලමු_2024_කට්ටිය_එන්න😍😍😍 😉😉😉

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️ UNISEX CHECK SHIRT 🙋‍♀️🙋

👉Size: M/L/XL
Rs 2490/=

👉Limited Stock
🎈මිරිගම ( කාන්තා සහා පිරිමි දෙගොල්ලොටම)😍😍😍

0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම