ගැහැණු ලමුන් සඳහා නවාතැන් ලබා …

, , Leave a comment

ගැහැණු ලමුන් සඳහා නවාතැන් ලබා දියහැකිය. (විජයරජදහන දුම්‍ රිය ස්ථානයට නුදුරින්)
විද්‍යාපීඨ , රැකියා සඳහා යන අයට වඩාත් සුදුසුයි.
විමසීම් 071 1185945

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම