ගැහෙන පණනල රකින්නට මහියංගනයෙන්…

, , Leave a comment

ගැහෙන පණනල රකින්නට මහියංගනයෙන් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට නව බස් සේවයක්….💞🎗
Apeksha Passenger Transport Service 💞🇱🇰
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Apeksha Super King ❤👑

(X) මහියංගණය 38/16 මහරගම අපේක්ෂා රෝහල (N.)

🔴 ගමන් මාර්ගය :- මහියංගනය, හසලක, හුන්නස්ගිරිය, උඩුදුම්බර, තෙල්දෙණිය, මහනුවර, පේරාදෙණිය, මාවනැල්ල, කෑගල්ල , අඹෙිපුස්ස ,වරකාපොල , පස්යාල, අත්තනගල්ල, කිරිඳිවැල, හංවැල්ල, මීපේ, පනාගොඩ, හෝමාගම, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, අපේක්ෂා රෝහල
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🔴 දිනපතා පිටත්විම 📤⏰

••මහියංගණය සිට උදෑසන ⏱️06:00

••මහනුවර බෝගම්බර බස්නැවතුම්පල සිට උදෑසන ⏱️08:50

••පස්යාල සිට උදෑසන ⏱️11:00

••මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට ලගාවීම දහවල් ⏱12:30

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••මහරගම අපේක්ෂා රෝහල සිට පස්වරු ⏱️02:10

••මහරගම නාවින්න බස්නැවතුමිපොල සිට පස්වරු ⏱02:30

••පනාගොඩ සිට පස්වරු ⏱03:00

•• හංවැල්ල සිට පස්වරු ⏱️03:30

••මහනුවර දුම්රියනැවතුම්පල අසලින් පස්වරු ⏱06:35

••මහියංගනයට ලගාවීම පස්වරු ⏱08:30

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ආසන වෙන්කරගැනීමට අමතන්න –

☎️0760925315
☎️0775851682
☎️0552257281
☎️0771057820

#Apekaha #apekshahospital #Apekshanightmission #Apekshasuperking #Apekshapassengertransportservice #අපේක්ෂා

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම