ගෑස් මිල වැඩි වෙලා නෑ… හංගප…

, , Leave a comment

ගෑස් මිල වැඩි වෙලා නෑ…

හංගපු ගෑස්, වහපු ගෑස් කඩ ඉක්මනට අරින්න,
සාමාන්‍ය ජනතාවට ගෑස් ලභා ගන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම