ගෑස් ලිප පත්තු කරන්න ගිනිකූරු …

, , Leave a comment

ගෑස් ලිප පත්තු කරන්න ගිනිකූරු ගහපු කාලේ දැන් ඉවරයි 😁😁😁
ගමගේ ගෑස් කුකර්ස් වෙතින් නවතම ගෑස් ලිපක්…
ඔබත් ඔබේ ඇනවුම අදම ලබා දෙන්න. රු.4500/= ක් පමණයි. එපමණක් නොව වසර 2ක වගකීම් කාලයක් ලබා දීම ඔබට අනගි අවස්තාවකි.

ඇමතුම් : 077-9808622 (ගමගේ)
ගමගේ ගෑස් කුකර්ස්,
දිවුලපිටිය පාර,
මීරිගම.
#mirigama #gasstove #SriLanka #onlinebusiness

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම