ගිනිදම්මන ගස්පේ බාදුරාගොඩ මීරි…

, , Leave a comment

ගිනිදම්මන ගස්පේ බාදුරාගොඩ මීරිගම අවටින් නිවසක් කුලියට උවමනායි පොඩි සම්පූර්ණ පොඩි පව්ලක් සදහා

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම