ගිය සෙනසුරාදා අපේ ලම්ප්රයිස් එ…

, , Leave a comment

ගිය සෙනසුරාදා අපේ ලම්ප්රයිස් එක කන්න බැරි උන අයට sorry කියන ගමන් මේ සෙනසුරාදත් සාම්ප්‍රදායික ලම්ප්රයිස් එකක රසය විදින්න ?😋
එන්න අප්පච්චි Family Restaurant එකට

Visit us now!
The අප්පච්චි Family Restaurant
No:09, Market Road, Mirigama.
Tel : +94712064470

#biriyani #friedrice #nasigoreng #food #foodie #foodstagram #kottu #burgers #hotdogs #lumprais #srilankanfood #srilanka #foodlover #SriLanka

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම